Oferta de emprego – Coidador/a

Entidade:
ASOCIACIÓN AUTISMO VIGO

Localización do posto de traballo:
RESIDENCIA O SALGUEIRO (VINCIOS – GONDOMAR)

Perfil solicitado:
COIDADOR/A DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA EN INSTITUCIÓNS

Requisitos:
Persoas  desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes de emprego non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego.

Non se poderá contratar, con cargo ás axudas para programas de cooperación 2021, persoas que xa foron contratadas por un período igual ou superior a seis meses con cargo ás axudas concedidas polas ordes da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 2 de maio de 2018 (DOG nº 92, do 15 de maio), do 9 de maio de 2019 (DOG nº 98, do 24 de maio), do 12 de setembro de 2019 (DOG nº 184, do 27 de setembro) e do 31 de xullo de 2020 (DOG nº 162, do 13 de agosto) no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro en materia de políticas activas de emprego, para a contratación de persoas traballadoras desempregadas. Tampouco personas desempregadas que traballaran para Autismo Vigo durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou durante os dous meses anteriores á data de contratación.

Tipo de xornada:
Xornada completa, 38.5 horas semanais.

Duración do contrato:
8 meses e medio. Data límite de incorporación o 20 de decembro de 2021.

Salario:
Segundo convenio colectivo de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

Persoas interesadas enviar CV a curriculumautismovigo@gmail.com, indicando no asunto da mensaje “Oferta programas cooperación 2021”.