Oferta de emprego – Coidador/a

Entidade:
ASOCIACIÓN AUTISMO VIGO

Localización do posto de traballo:
RESIDENCIA O SALGUEIRO (VINCIOS – GONDOMAR)

Perfil solicitado:
COIDADOR DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA EN INSTITUCIÓNS

Requisitos:
Persoas  desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes de emprego.

Non se poderá contratar, con cargo ás axudas para programas de cooperación 2020, persoas que xa foron contratadas por un período igual ou superior a seis meses con cargo ás axudas  de cooperación dos anos 2018 e 2019; tampouco personas desempregadas que traballaran para Autismo Vigo durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou durante os dous meses anteriores á data de contratación.

Tipo de xornada:
Xornada completa, 38.5 horas semanais.

Duración do contrato:
9 meses. Incorporación en decembro de 2020.

Salario:
Segundo convenio colectivo de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

Persoas interesadas enviar CV a curriculumautismovigo@gmail.com, indicando no asunto da mensaje “Oferta programas cooperación 2020”.