Programa de intervención con persoas con TEA en contextos naturais

Autismo Vigo executa ao longo deste ano 2019 a iniciativa “Programa de intervención con persoas con TEA en contextos naturais”. O programa foi financiado con cargo á convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF 2018). Esta liña de subvencións, no seu tramo autonómico esta xestionada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

Procedemento:  BS623D – Convocatoria subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social, con cargo asignación tributaria del 0,7% del IRPF (DOG nº 183 del 25 de septiembre de 2018)