Proxecto de apoio na autorregulación das persoas con TEA

Autismo Vigo foi beneficiaria da axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia para o financiamento de accións para fomento de emprego. Como resultado e ao abeiro deste programa de cooperación institucional, Autismo Vigo procedeu á contratación de 4 persoas traballadoras para o desenvolvemento da iniciativa “Proxecto de apoio na autorregulación de persoas con TEA”.

Procedemento:

TR352A   Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro  ( Orde do 31 de xullo de 2020 ( DOG nº 162 do 13 de agosto de 2020 ).