Proxecto de intervención sensorial en persoas con TEA

Autismo Vigo foi beneficiaria da axuda da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia para o financiamento de accións para fomento de emprego. Como resultado e ao abeiro deste programa de cooperación institucional, Autismo Vigo procedeu á contratación de 4 persoas traballadoras para o desenvolvemento da iniciativa “Proxecto de intervención sensorial en persoas con TEA”.

Procedemento:

TR352A   Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro  ( Orde do 3 de agosto de 2021 publicada no DOG nº 159 do 19 de agosto de 2021 ).